İPTAL & İADE KOŞULLARI

Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin alıcının cayma hakkı bulunmaktadır.
Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından bu süre içerisinde Satıcıya mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılı bildirimde bulunulması zorunludur. Alıcının cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin tüm bildirimler satıcının yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak gönderilmelidir.

Alıcı aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamaz:
• Mesafeli Satışlar Sözleşmesi Yönetmeliği madde 15’te yer alan durumlar,
• Tüketicinin kusurundan kaynaklanan haller,
• Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
• Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
• Cayma halinde mal derhal satıcıya iade edilecek olup malın iadesi satıcıya ulaşmadığı taktirde alıcı cayma haklarından vazgeçmiş sayılır.