ÇEREZ POLİTİKASI

WEBSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Nil Avunduk olarak, https://www.nilavunduk.com.tr/ alan adlı internet sitesinin (“Website”) kullanımına ilişkin siz Website ziyaretçilerini (“Ziyaretçi”); kimliğim, kişisel verilerinizi işleme amaçlarım, kime ve hangi amaçla aktardığım, hukuki sebeplerim, işleme yöntemlerim ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isterim:

Veri Sorumlusu: Cemil Topuzlu Caddesi No:62/1 İlhami Örnekal Apartmanı Daire:1 Göztepe Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu, 7029558-0 sicil numaralı Nil Avunduk.

Websitesi’ni kullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğim saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Tarafımca İşlenen Kişisel Veri Türleri:

İşlem Güvenliği Bilgileri:

 • Ziyaretçiler’in IP Adresi bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın tanımlanabilmesi amacıyla işlenen IP Adresi verisi, KVKK madde 5/2-ç bendi uyarınca, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimin yerine getirilmesi amacıyla, Trafik Bilgisi tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisinin işlenmesinin hukuki hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılabilecektir.

Diğer:

 • Ziyaretçiler’in Çerez Kayıtları bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi’nde geçirdikleri süre ve bu süredeki faaliyetlerinin analiz edilerek kullanıcı deneyiminin artırılabilmesi amacıyla işlenen Çerez Kayıtları verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca, Website verimliliği ve Ziyaretçi memnuniyetinin analiz edilebilmesi kapsamında özel hayat gizliliğinizi ihlal etmeyecek ölçüde meşru menfaatim için Çerez Kayıtları verisinin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Çerez Kayıtları verisi, bu konudaki aydınlatılmış açık rızanıza bağlı olarak çerezin analiz edilebilmesi amacıyla, kullanılan çerezin türüne göre Google ve Youtube ile paylaşılabilecektir.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Nil Avunduk’a ait https://www.nilavunduk.com.tr/ alan adlı Websitesi için geçerlidir. Politika’da yer alan çerezler Website’mizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak ile Website ve Ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Nil Avunduk olarak, Website’de kullanmakta olduğumuz çerezleri devre dışı bırakabilir, silebilir, değiştirebilir veya Websitesi’ne yeni çerezler ekleyebilirim. Bu nedenle, işbu Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutmaktayım. Güncel Politika üzerinde yapılan değişiklikler, erişiminize açık bir mecrada yayımlanması ile yürürlüğe girecektir. Metnin son güncelleme tarihine sayfanın üst kısmından ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen Website ve sayfalarına erişerek, işbu Politika uyarınca çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediğiniz takdirde internet tarayıcınızın ayarlarını Politika’da belirtilen şekillerde düzenlemeli veya Website’mizi kullanmaktan kaçınmalısınız. Ancak çerezlerin kullanımına izin vermemek veya çerezleri silmek Website’mizin kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir ve Website’de sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza yol açabilir.

İşbu Politika ile amaçlanan, Ziyaretçiler’i çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileri hakkında KVKK’nin 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatmaktır. Aşağıda yer verilen tablolar, işbu Politika uyarınca kullanılmakta olan çerezler ve kullanım amaçlarını özetlemektedir.

Çerez Nedir?

Çerezler (cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve Website’ye erişmek için kullandığınız cihaza kaydedilerek, Website ziyaretinize yönelik bilgilerin depolandığı küçük boyutlu metin dosyalarıdır.

Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir?

Çerezler, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Ziyaretçiler’imize daha uygun hizmet, ürün veya teklif sunmak için kullanılmakla beraber;

 • Website’mizin kullanılması için ihtiyaç duyulan teknik verilerin sağlanması,
 • Website’yi kullanım alışkanlıklarınıza ve ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgileri toplanması;
 • Başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, kanundan kaynaklanan ve/veya sözleşmelerin ifasına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için IP adresi gibi kişisel verilere ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır.

Çerez Türleri ve İşlevleri

Aşağıda, Website’mizde kullanılan çerezlerin türlerine dair açıklamaları bulabilirsiniz.

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Website’mizin beklendiği gibi çalışabilmesi için gereklidir, özellikle aynı oturum içerisinde önceki sayfalara dönüldüğündeki eylemleri hatırlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

Performans Çerezleri: Bu çerezler, sitede ziyaret edilen alanlar, geçirilen süre ve Ziyaretçiler’in karşılarına çıkan hata mesajları gibi bilgileri raporlayarak Ziyaretçiler’in Websitesi ile girdiği etkileşimi anlamamızı sağlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcıların Website’mize hangi ülkeden bağlandıkları, Website’yi hangi dilde kullandıkları gibi bilgileri hatırlar. Bu sayede elde edilen bilgiler kullanıcı tercihlerine yönelik hizmet sunulmasını sağlar. Bu çerezler, kullanıcı davranışları ile ilgili bilgileri anonim olarak toplar ve toplanan bu bilgiler Website’nin geliştirilmesi için raporlama amacıyla kullanılır.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcılara ilgi alanlarına yönelik içerik sunmak amacıyla kullanılmakla beraber aynı zamanda sunulan içerikleri kısıtlamak için de kullanılabilir. Bu çerezler tarafından depolanan veriler, Ziyaretçiler’in IP adresleri ile takip edilerek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

1. Parti Çerezler Nelerdir?

Parti çerezler, tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlara yönelik ve mevzuata uygun olarak Website’de kullanılmaktadır. 1. Parti çerezler https://www.nilavunduk.com.tr/ web alanına ait çerezlerdir ve sizlere sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için önem teşkil etmektedir. Bahsedilen çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi halinde Website ile ilgili bazı temel fonksiyonlardan yoksun kalabilirsiniz.

3. Parti Çerezler Nelerdir?

3. Parti çerezler https://www.nilavunduk.com.tr/ web alanı adı dışında olan web sitelerine ait olan çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı sunulan bazı ilave özelliklerin web sitesine entegre edilmesini sağlamaktır.

ÇEREZ SERVİS SAĞLAYICISIÇEREZ İSMİÇEREZ AMACIÇEREZ TİPİÇEREZ SÜRESİ
Google_gaAnalytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması içinKalıcı Çerez2 Yıl
Google_gaexpAB testleri hakkında bilgileri tutan cookie – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması içinKalıcı Çerez85 Gün
Google_gidKullanıcı tanımlama içinKalıcı Çerez1 Gün
Yandex_ym_isadReklam engelleme tespiti içinKalıcı Çerez2 Gün
Yandex_ym_uidKullanıcıları tanımlama içinKalıcı Çerez1 Yıl
Nil Avunduk__utmaİşlevsellikOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil Avunduk__utmbİşlevsellikKalıcı Çerez30 Dk.
Nil Avunduk__utmcİşlevsellikOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil Avunduk__utmtPerformansKalıcı Çerez10 Dk.
Nil Avunduk__utmvPerformansOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil Avunduk__utmzİşlevsellikKalıcı Çerez4 Ay 29 Gün
Nil AvundukASP.NET_SessionIdİşlevsellikOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil AvundukASPSESSIONIDCWQBAABTPerformansOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil AvundukASPSESSIONIDCWQDRQSQPerformansOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil AvundukASPSESSIONIDQEQACAASPerformansOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil AvundukASPSESSIONIDQESBDDCRPerformansOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil AvundukASPSESSIONIDQESCCADSPerformansOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil AvundukASPSESSIONIDQESCCCASPerformansOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Nil AvundukASPSESSIONIDQGSAAACRPerformansOturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
vimeo.comvuidİşlevsellikKalıcı Çerez2 Yıl 3 Gün
Qualarooki_tAnket zaman damgaları ve görüntüleme sayılarının bulunduğu çerezdir.Kalıcı Çerez5 Yıl
Nil AvundukNSC_QDJUFTU-IUUQT-XXX.USFOEZPM.DPNNetscalerda tüm gruplarda aynı oturum üzerinden ilerlemek için sticky session bilgisinin saklandığı çerezdir.Oturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
MarketingutmCampaign30dtemp2Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmakKalıcı Çerez1 Ay
MarketingutmCampaignGO5dKullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmakKalıcı Çerez5 Gün
MarketingutmCampaignLT30dKullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 3 ay tutmakKalıcı Çerez1 Ay
MarketingutmMedium30dtemp2Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmakKalıcı Çerez1 Ay
MarketingutmMediumGO5dKullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmak (varsa)Kalıcı Çerez5 Gün
MarketingutmSource30dtemp2Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmakKalıcı Çerez1 Ay
MarketingutmSourceGO5dKullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmak (varsa)Kalıcı Çerez5 Gün
AmazonAWSALBAmazon Web Hizmetlerinde Uygulama yük dengeleyici tarafından oluşturulan bir tanımlama bilgisidir.Kalıcı Çerez7 Gün
AmazonAWSALBCORSnullKalıcı Çerez7 Gün
Nil AvundukOPdplcnullKalıcı Çerez1 Gün
Nil AvundukQcSfzXKmUqonullKalıcı Çerez1 Gün
Google_gat_gtag_UA_97701298_1Google, kullanıcıları ayırt etmek için bu çerezi kullanır.Oturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca
Google_gatBu çerezler, yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlandırmak için istek oranını düşürmek için Google Universal Analytics tarafından yüklenir.Oturum ÇereziTarayıcı oturum süresi boyunca

Çerezlerin Yönetilmesi
Website’mizde kullanılan 1 Parti ve/veya 3. Parti çerezleri isteğiniz dâhilinde, aşağıda verilen linkler aracılığıyla kullandığınız tarayıcı ayarlarına erişerek ve belirtilen adımları izleyerek yönetebilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki devre dışı bırakılan çerezler, Websitesi kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve Website’de sunulan bazı hizmetlerden yararlanamamanıza sebep olabilir.

Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.
Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

Benimle İletişime Geçin
Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki adreste belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz:

www.nilavunduk.com.tr/iletisim/

Bu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni doğrultusunda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Websitesi kullanımınıza ilişkin kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafıma iletebilirsiniz:

 • avunduknil@gmail.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Cemil Topuzlu Caddesi No:62/1 İlhami Örnekal Apartmanı Daire:1 Göztepe Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımı taahhüt ediyorum.

Çerez Politikası Hakkında Neleri Bilmelisiniz?

Website bu çerez politikasında dilediği zaman değişiklik yapabilir. Çerez politikasında bir değişiklik yapıldığı takdirde, güncellenmiş Çerez Politikasının yayınlanmasından sonra siteye yaptığınız ilk ziyaretinizde size haber verilecektir.

Mağazamızda ödeme işlemi sırasında sizinle ilgili bazı bilgileri topluyoruz.

Neleri toplar ve saklarız?

Siz sitemizi ziyaret ederken, biz şunları izleriz:

Görüntülediğiniz ürünler: Örneğin, en son görüntülediğiniz ürünleri göstermek için bunu kullanırız.

Yer, IP adresi ve tarayıcı türü: Vergi, yasal mevzuatlar, ödeme dolandırıcılık önlemleri ve gönderim tahmini gibi amaçlar için bunu kullanırız.

Gönderim adresi: Bunu girmenizi talep ederiz, böylece sipariş vermeden önce gönderim işlemini tahmin edebilir ve siparişinizi gönderebiliriz!

Siz sitemize göz atarken, alışveriş sepeti içeriğini takip etmek için çerezleri (tanımlama bilgilerini) de kullanacağız.

Bizden bir şey satın aldığınızda, adınızı, T.C. Kimlik numaranızı, fatura adresinizi, gönderim adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, kredi kartı / ödeme ayrıntılarınızı ve kullanıcı adı ve şifre gibi isteğe bağlı hesap bilgilerini içeren bilgileri vermenizi talep ederiz. Bu bilgileri şu gibi amaçlarla kullanırız:

Hesabınız ve siparişiniz hakkında size bilgi göndermek

Geri ödemeler ve şikayetler dahil olmak üzere isteklerinizi yanıtlamak

Ödemeleri işlemek ve sahteciliği önlemek

Mağazamız için hesabınızı oluşturmak

Fatura kesmek gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmek (T.C. Kimlik No fatura için gereklidir.)

Mağaza tekliflerimizi iyileştirmek

Bir hesap oluşturursanız, adınızı, adresinizi, e-postanızı ve telefon numaranızı saklayacağız. Bu bilgiler, gelecekteki siparişler için ödeme yapmak istediğinizde kullanılacaktır.

Sizinle ilgili bilgileri ihtiyaç duyduğumuz sürece ve yasal süre boyunca saklarız. Örneğin, vergi ve muhasebe amaçları için 10 yıllık sipariş bilgilerini saklayacağız. Bu, adınızı, e-posta adresinizi, fatura ve gönderim adreslerini içerir.

Yapmayı seçerseniz, mağaza yorumlarını veya görüşleri de saklarız.

İstek listesine eklediğiniz ürünler: bunu size ve diğer kullanıcılara en sevdiğiniz ürünleri göstermek ve hedefli e-posta kampanyaları oluşturmak için kullanırız.

Oluşturduğunuz dilek listeleri: oluşturduğunuz dilek listelerini takip eder ve bunları mağazanın personeline görünür kılarız

Sitemize göz atarken, dilek listesi içeriğini takip etmek için çerezleri de kullanırız.

Ekibimizde erişimi olanlar:

Ekibimizin üyeleri bize sağladığınız bilgilere erişebilir. Örneğin, hem Yöneticiler hem de Mağaza Yöneticileri şunlara erişebilir:

Neyin, ne zaman satın alındığı ve nereye gönderilmesi gerektiği gibi sipariş bilgileri ve adınız, e-posta adresiniz, fatura ve gönderim bilgileriniz gibi müşteri bilgileri. Kredi kartı gibi ödeme bilgilerinizi ekibimizden kimse göremez.

Eklenen ürünler, eklenme tarihi, istek listenizin adı ve gizlilik ayarları gibi istek bilgileri.

Ekip üyelerimiz, sevdiğiniz ürünler için daha iyi fırsatlar sunmak amacıyla bu bilgilere erişebilir.

Ekip üyelerimiz, siparişleri gerçekleştirmek, geri ödeme işlemlerini yürütmek ve size yardımcı olmak için bu bilgilere erişebilir.

Başkalarıyla neler paylaşıyoruz?

Siparişleri ve mağaza hizmetlerini size vermemize yardımcı olan üçüncü taraflarla bilgi paylaşıyoruz; örneğin —

Ödemeler

Garanti BBVA Sanal POS isimli ödeme sistemi üzerinden ödeme kabul ediyoruz. Ödemeleri işlerken, satın alma toplamı ve fatura bilgileri gibi ödemeleri işleme koymak veya desteklemek için gerekli bilgiler dahil olmak üzere verilerinizden bazıları (Talep halinde IP adresiniz dahil) Garanti BBVA’ya aktarılacaktır. Ancak Kredi/Banka Kartı bilgilerinizi sunucularımızda asla saklamayız. Garanti BBVA’nın kişisel verilerinizi nasıl koruduğu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ürünleri Kişiselleştirme

Ürünleri kişiselleştirmek isterseniz bazı verileriniz anonim olarak 3. taraf uygulamalarla paylaşılabilir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hatırlama ve Mailing Uygulamaları

Alışveriş yaparken, sunucumuzda 30 güne kadar e-postanızın ve sepetinizin içeriğinin kaydını tutarız. Bu kayıt, cihazları değiştirirseniz veya başka bir gün geri gelmeniz gerekirse, sepetinizin içeriğini yeniden doldurmak için saklanır.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkileşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz

Verilerinizi ne kadar süre tutarız?

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler?

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz?

Ziyaretçi yorumları, yorumcunun IP adresini, kullanıcı aracısını, yönlendiricisini ve Site URL’sini içermek suretiyle (yorumcu tarafından doğrudan adı, kullanıcı adı, e-posta gibi yorumcu tarafından sağlanan diğer bilgilerle birlikte) otomatik istenmeyen (spam) yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir. Bilgi için: https://automattic.com/privacy/

İletişim bilgileriniz

İletişim panelinde bizimle paylaştığınız eposta, telefon, ad, soyad vb diğer bilgileri sizinle iletişim kurabilmek için sunucumuzda saklıyoruz.

Lisan Çevirileri

Bu eklenti, genel web sitesi ziyaretçilerinden herhangi bir veri toplamaz. Daha fazla bilgi için gizlilik bildirimini okuyabilirsiniz.

Google Web Fonts (Yazı Tipleri)

Yazı tiplerinin tek tip gösteriminde, bu sayfa Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanabilir. Bir sayfayı açtığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Bu amaçla tarayıcınızın Google sunucularına doğrudan bir bağlantı kurması gerekir. Google böylece web sayfamızın IP adresiniz üzerinden erişildiğini fark eder. Google Web yazı tiplerinin kullanımı, eklentimizin tekdüze ve çekici bir sunumu için yapılır. Bu, Sanat’a göre haklı bir çıkar teşkil eder. 6 (1) (f) DSGVO.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılır.

Kullanıcı verilerini işleme hakkında daha fazla bilgiyi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google’ın gizlilik politikasında https://www.google.com/policies/privacy/ adresinde bulabilirsiniz.

Verinizi nasıl koruyoruz?

Web sitemiz ve sunucumuz gelişmiş ve etkin 256bit şifreleme yöntemleriyle verilerinizi korumaktadır. Yaygın kullanımdaki bazı zararlı yazılım ve kötü niyetli davranışları engelleyici yazılımlar kullanmaktayız. Bu koruyucu yazılımlar pro-aktif savunmayı sürdürebilmeleri için IP adresi vb. bilgileri izleyebilir, tehdit olarak algıladığı IP adreslerini kara listede saklayabilir. Detaylı bilgiye https://www.wordfence.com/privacy-policy/ , https://my.wpcerber.com/privacy-policy/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca web sitesi yöneticileri veri koruma hususunda gerekli eğitim almıştır.